THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG

Skip Navigation LinksTrang chủ > Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên công ty

Ngày 26/10/2017

Thay đổi tên công ty là một nhu cầu thiết thực của công ty trong quá trình hoạt động, việc này tạo ra những...

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngày 26/10/2017

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Thay đổi thành viên công ty cổ phần

Ngày 26/10/2017

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền...

Tái cơ cấu doanh nghiệp: Nên bắt đầu từ đâu?

Ngày 26/10/2017

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay, mở bất cứ tờ báo nào, trang thông tin Internet nào cũng thấy người...

Những lưu ý khi làm hồ sơ và thủ tục giải thể công ty

Ngày 26/10/2017

Năm 2016, số công ty chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh của nước ta là 12.477 công ty. Bên cạnh đó, số lượng các...

Tại sao phải giải thể doanh nghiệp

Ngày 26/10/2017

Tính trung bình, mỗi ngày nước ta có khoảng 300 doanh nghiệp ra đời. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp sau một thời...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ngày 25/10/2017

Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty...

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Ngày 24/10/2017

Trong các loại hình Doanh nghiệp, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp “mở” bởi những đặc thù theo Luật quy định...

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Ngày 24/10/2017

Vốn điều lệ là một trong những thông tin giúp đối tác xác định giá trị của một doanh nghiệp và khả năng chịu trách nhiệm...

 1 - 2
zalo-icon
phone-icon